Servicevoorwaarden

De volgende algemene voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op al het gebruik van de SimplyMeet.me-website en alle inhoud, diensten en producten die beschikbaar zijn op of via de website. Onze Diensten worden aangeboden onder voorbehoud van uw aanvaarding zonder wijziging van alle hierin opgenomen voorwaarden en bepalingen en alle andere operationele regels, beleidslijnen (inclusief, maar niet beperkt tot, SimplyMeet.me's Privacybeleid) en procedures die kunnen worden gepubliceerd van tijd tot tijd door SimplyMeet.me (gezamenlijk de "Overeenkomst"). U stemt ermee in dat we onze Services automatisch kunnen upgraden en dat deze Voorwaarden van toepassing zijn op alle upgrades.

We verwijzen in deze overeenkomst naar SimplyMeet.me gezamenlijk als "SimplyMeet", "SimplyMeet.me" of "wij".

Lees deze Overeenkomst zorgvuldig door voordat u onze Diensten opent of gebruikt. Door de toegang tot of het gebruik van een deel van onze Diensten gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de Voorwaarden van deze Overeenkomst. Als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden van deze Overeenkomst, dan mag u geen toegang krijgen tot of gebruik maken van onze Diensten.

1. General use

Het platform van SimplyMeet.me maakt het online plannen van vergaderingen mogelijk. U mag het Platform openen en gebruiken in overeenstemming met deze Voorwaarden. Houd er rekening mee dat deze voorwaarden van toepassing zijn op uw gebruik van het platform, inclusief, maar niet beperkt tot, het proces waarmee uw gebruikers afspraken met u plannen.


Onze Diensten zijn niet gericht op kinderen. Toegang tot en gebruik van onze Services is alleen voor personen ouder dan 13 (of 16 in de Europese Unie). Als u jonger bent, mag u zich niet registreren voor of gebruik maken van onze Diensten. Elke persoon die zich als gebruiker registreert of zijn persoonlijke informatie aan onze Services verstrekt, verklaart dat hij 13 jaar of ouder is (16 jaar of ouder in de Europese Unie).

2. Ongeautoriseerde activiteiten

Voor alle duidelijkheid: we autoriseren uw gebruik van deze website alleen voor toegestane doeleinden. Elk ander gebruik van deze website buiten de toegestane doeleinden is verboden en vormt daarom ongeoorloofd gebruik van deze website. Dit is omdat tussen u en ons alle rechten op deze Website ons eigendom blijven.

Ongeoorloofd gebruik van deze website kan leiden tot schending van verschillende Cypriotische en internationale auteursrechtwetten. Omdat we deze relatie liever dramavrij houden, willen we je voorbeelden geven van dingen die je moet vermijden. Dus, tenzij u schriftelijke toestemming van ons heeft waarin u iets anders vermeldt, bent u niet bevoegd om deze Website op een van de volgende manieren te gebruiken (dit zijn slechts voorbeelden en de onderstaande lijst is geen volledige lijst van alles wat u niet mag doen) :

Op een manier die deze Website wijzigt, in het openbaar weergeeft, in het openbaar uitvoert, reproduceert of distribueert;

Op een manier die in strijd is met enige lokale, staats-, nationale, buitenlandse of internationale wet, regelgeving, regel, orde, verdrag of andere wet;

Een ander persoon stalken, lastigvallen of schaden;

Om u voor te doen als een persoon of entiteit of uw band met een persoon of entiteit op een andere manier verkeerd voor te stellen;

Om deze Website of servers of netwerken verbonden met deze Website te verstoren of te verstoren;

Om datamining, robots of soortgelijke methoden voor het verzamelen of extraheren van gegevens te gebruiken in verband met deze Website; of

Poging om ongeautoriseerde toegang te krijgen tot enig deel van deze website of andere accounts, computersystemen of netwerken die met deze website zijn verbonden, hetzij door middel van hacking, wachtwoordmining of andere middelen.

3. Accounts

Om het Platform te gebruiken, moet u een SimplyMeet-account.me instellen. U kunt een gratis account ("Gratis account") of een betaald account ("Pro-account") instellen. U bent gemachtigd door SimplyMeet.me om slechts één gratis account in te stellen. Hetzelfde bedrijf mag niet meerdere gratis accounts instellen voor zijn personeel. SimplyMeet.me behoudt zich het recht voor om extra gratis accounts die door u zijn ingesteld en gratis accounts die meer dan 6 maanden inactief zijn, te beëindigen.

Wanneer u een account aanmaakt, verzamelen we registratiegerelateerde informatie zoals voornaam, achternaam en e-mail. Nadat u de vereiste registratie-informatie heeft ingediend, bepalen wij alleen of uw voorgestelde account al dan niet wordt goedgekeurd. Indien goedgekeurd, ontvangt u een e-mail waarin wordt uitgelegd hoe u uw registratie kunt voltooien. Zolang u het account gebruikt, stemt u ermee in om waarheidsgetrouwe, nauwkeurige, actuele en volledige informatie te verstrekken die kan worden bereikt door in te loggen op uw account en rechtstreeks relevante wijzigingen aan te brengen. U bent verantwoordelijk voor het naleven van deze voorwaarden wanneer u deze website bezoekt, hetzij rechtstreeks, hetzij via een account dat u via of op deze website kunt instellen. Omdat het uw account is, is het uw taak om alle apparatuur en diensten te verkrijgen en te onderhouden die nodig zijn voor toegang tot en gebruik van deze website, evenals het betalen van gerelateerde kosten. Het is ook uw verantwoordelijkheid om de vertrouwelijkheid van uw wachtwoord(en) te bewaren, inclusief elk wachtwoord van een site van derden die we u mogelijk toestaan te gebruiken om toegang te krijgen tot deze website. Als u denkt dat uw wachtwoord of beveiliging voor deze website op enigerlei wijze is geschonden, dient u uw klanten op de hoogte te stellen in overeenstemming met de privacyregelgeving en uw wachtwoord te wijzigen. We raden altijd het gebruik van 2FA aan voor sterkere authenticatie om het risico op ongeautoriseerde toegang te minimaliseren.

SimplyMeet.me of onze factureringsverwerkers verzamelen uw factureringsgegevens wanneer u upgradet naar een Pro-account. Al deze registratie-informatie wordt beschermd in overeenstemming met ons Privacybeleid.

4. Abonnementsperiode en abonnementskosten

U stemt ermee in alle toepasselijke vergoedingen te betalen die verband houden met uw gebruik van deze Website en het Platform, die volledig worden beschreven op onze prijspagina. Door een betalingsmethode op te geven, machtigt u ons uitdrukkelijk om de toepasselijke vergoedingen op de genoemde betalingsmethode in rekening te brengen, evenals belastingen en andere kosten die daaraan verbonden zijn met regelmatige tussenpozen, die allemaal afhankelijk zijn van uw specifieke lidmaatschap en gebruikte services.

De abonnementsperiode voor Pro Account kan van maand tot maand of op jaarbasis zijn. Dit wordt uitgebreider beschreven op onze prijzenpagina.

Pro-account is onderhevig aan kosten op basis van het accounttype dat u heeft geselecteerd. Voor verlengingen zal SimplyMeet.me automatisch het bedrag van de dan geldende vergoeding voor uw type account, plus toepasselijke belastingen, op uw creditcard in rekening brengen. Alle betalingen worden niet gerestitueerd. Voor zover betalingsmechanismen worden aangeboden via derden, stemt u ermee in dat SimplyMeet.me niet aansprakelijk is jegens u voortkomend uit het handelen of nalaten van dergelijke derden.

4. Betaling.

Ons bestelproces wordt uitgevoerd door onze online reseller Paddle.com. Paddle.com is de geregistreerde verkoper voor al onze bestellingen. Paddle biedt alle vragen van de klantenservice en handelt retouren af.

Als uw betaling mislukt of Pro-account anderszins niet op tijd wordt betaald, kunnen we uw toegang tot de Pro-account onmiddellijk annuleren of intrekken. Als u contact opneemt met uw bank of creditcardmaatschappij om de kosten voor Pro Account te weigeren of terug te draaien, kunnen we uw toegang tot onze Services volledig intrekken.

4. Tariefwijzigingen.

We kunnen onze tarieven op elk moment wijzigen. Indien van toepassing, kunnen we u vooraf op de hoogte stellen van de tariefwijzigingen. Als u het niet eens bent met de tariefwijzigingen, kunt u uw Betaalde Service annuleren.

DOOR EEN PRO-ACCOUNT AAN TE MAKEN, GAAT U ERMEE AKKOORD DAT SIMPLYMEET.ME UW CREDITCARD RECHTSTREEKS OF VIA HAAR BETAALVERWERKERS OPLADEN VOOR DE BEDRAGEN DIE VOOR UW EERSTE ABONNEMENT PERIODE EN VOOR AANVULLENDE ABONNEMENTEN UW ACCOUNT WORDT OPGENOMEN.

5. Verlenging/annulering/terugbetalingen

Pro-accounts worden automatisch verlengd voor dezelfde abonnementsperiode, tenzij u het account opzegt tegen het einde van de dan lopende abonnementsperiode. U kunt uw account op elk moment annuleren door contact op te nemen met de klantenservice via support@simplybook.me. De opzegging gaat onmiddellijk in. Houd er rekening mee dat nadat je je account hebt geannuleerd, je het Platform niet meer kunt gebruiken of openen en dat je geen recht hebt op restitutie van eventuele kosten die je hebt betaald.

Hoewel u een Pro-account op elk moment kunt annuleren, wordt naar eigen goeddunken restitutie verleend.

6. Diensten van derden

U kunt services, integraties (zoals Zapier-integratie) ("Services van derden") op uw site inschakelen.

Als u Services van derden gebruikt, begrijpt u dat:

Diensten van derden worden niet doorgelicht, onderschreven of gecontroleerd door SimplyMeet.me.

Elk gebruik van een Dienst van derden is op eigen risico, en wij zijn jegens niemand verantwoordelijk of aansprakelijk voor Diensten van derden.

Uw gebruik is uitsluitend tussen u en de respectieve derde partij ("Derde partij") en wordt beheerst door de voorwaarden en het beleid van de derde partij. Het is uw verantwoordelijkheid om de voorwaarden en het beleid van de derde partij te lezen voordat u een service van een derde gebruikt.

Sommige Services van derden kunnen toegang tot uw gegevens vragen of vereisen. Als u toegang verleent, worden uw gegevens behandeld in overeenstemming met het privacybeleid en de praktijken van de derde partij. We hebben geen controle over hoe een Dienst van derden uw gegevens kan gebruiken. U dient het beleid en de praktijken voor het verzamelen, bewaren en gebruiken van gegevens van derden zorgvuldig door te nemen voordat u Diensten van derden inschakelt.

Diensten van derden werken mogelijk niet naar behoren en we kunnen mogelijk geen ondersteuning bieden voor problemen die worden veroorzaakt door Diensten van derden.

Als u vragen of opmerkingen heeft over de werking van een Dienst van derden, of ondersteuning nodig heeft, neem dan rechtstreeks contact op met de derde partij.

In zeldzame gevallen kunnen we naar eigen goeddunken Services van derden opschorten, uitschakelen of verwijderen van uw account of website.

7. Links

Onze website kan links naar websites van derden bevatten. Deze links worden uitsluitend voor uw gemak aangeboden. Door naar deze websites te linken, creëren of hebben we geen banden met, of sponsoren we dergelijke websites van derden niet. Het opnemen van links op onze website houdt geen goedkeuring, garantie, garantie of aanbeveling in van dergelijke websites van derden. SimplyMeet.me heeft geen controle over de juridische documenten en privacypraktijken van websites van derden; als zodanig bezoekt u dergelijke websites van derden op eigen risico.

8. Intellectueel eigendom

Deze Overeenkomst draagt geen enkel intellectueel eigendom van SimplyMeet.me of derden over van SimplyMeet.me, en alle rechten, titels en belangen in en op dergelijk eigendom blijven (zoals tussen de partijen) uitsluitend bij SimplyMeet.me. SimplyMeet, SimplyMeet.me, het SimplyMeet-logo en alle andere handelsmerken, dienstmerken, afbeeldingen en logo's die worden gebruikt in verband met SimplyMeet.me of onze Diensten, zijn handelsmerken van SimplyMeet.me of de licentiegevers van SimplyMeet.me. Andere handelsmerken, servicemerken, afbeeldingen en logo's die in verband met onze Services worden gebruikt, kunnen handelsmerken zijn van andere derden. Uw gebruik van onze Diensten verleent u geen recht of licentie om SimplyMeet.me of handelsmerken van derden te reproduceren of anderszins te gebruiken.

9. Elektronische communicatie

Door de Website te gebruiken, stemt u in met het ontvangen van elektronische communicatie zoals in de vorm van e-mail of SMS van ons. Deze elektronische communicatie kan berichten bevatten over toepasselijke vergoedingen en kosten, informatie over transacties en andere informatie over of in verband met deze Website. Deze elektronische communicatie maakt deel uit van uw relatie met ons. U stemt ermee in dat alle kennisgevingen, overeenkomsten, bekendmakingen of andere mededelingen die wij u elektronisch sturen, voldoen aan alle wettelijke communicatievereisten, inclusief dat dergelijke mededelingen schriftelijk moeten zijn.

10. Marketing

Als een betaalde gebruiker, gedurende welke de SimplyMeet.me account niet is verwijderd, geeft u SimplyMeet.me een eeuwigdurende wereldwijde licentie om de naam en/of logo's van uw bedrijf te gebruiken. Deze activa en logo's zullen worden gebruikt op uw eigen boekingssite die u bij ons krijgt en kunnen worden weergegeven op de homepage van SimplyMeet.me. De gebruiker heeft het recht om de licentie voor het gebruik van logo's op elk moment in te trekken op de SimplyMeet.me website naar eigen goeddunken en van eigen boekingssite door het verwijderen van de geüploade asstes of door het verwijderen van de account.

11. Wettelijke naleving

U stemt ermee in om te voldoen aan alle toepasselijke nationale en internationale wetten, statuten, verordeningen en voorschriften met betrekking tot uw gebruik van onze Website. SimplyMeet.me behoudt zich het recht voor om klachten of gemelde schendingen van onze Voorwaarden te onderzoeken en om elke actie te ondernemen die wij passend achten, inclusief maar niet beperkt tot het annuleren van uw Ledenaccount, het melden van vermoedelijke onwettige activiteiten aan wetshandhavers, regelgevers of andere derde partijen en het vrijgeven van alle informatie die nodig of geschikt is voor dergelijke personen of entiteiten met betrekking tot uw profiel, e-mailadressen, gebruiksgeschiedenis, gepost materiaal, IP-adressen en verkeersinformatie, zoals toegestaan onder ons Privacybeleid.

12. Toepasselijk recht

Deze algemene voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Cyprus en u onderwerpt zich onherroepelijk aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken in dat land.

13. Geschillenbeslechting en arbitrage

Deze bepaling vergemakkelijkt de snelle en efficiënte oplossing van elk geschil (met uitzondering van de afdwingbaarheid van de clausule van vrijstelling van classificatie hieronder) die zich tussen u en ons kan voordoen. In feite heeft "geschil" dus de breedste betekenis die wettelijk afdwingbaar is en omvat het alle claims tegen andere partijen met betrekking tot diensten of producten die aan u zijn geleverd of gefactureerd (zoals onze licentiegevers, leveranciers, dealers of externe verkopers) wanneer u ook vorderingen tegen ons in dezelfde procedure te doen gelden.

Deze bepaling bepaalt dat alle geschillen tussen u en ons zullen worden beslecht door bindende arbitrage, omdat de aanvaarding van deze voorwaarden een verklaring van afstand inhoudt van uw recht op gerechtelijke vorderingen en alle mogelijkheden om door een rechter of jury te worden gehoord. Wij geven hier de voorkeur aan omdat wij vinden dat arbitrage veel adequater is dan procederen. Voor alle duidelijkheid: er is geen rechter of jury in arbitrage, en de rechterlijke toetsing van een arbitrale uitspraak is beperkt. De arbiter moet zich aan deze overeenkomst houden en kan dezelfde schadevergoeding en tegemoetkoming toekennen als een rechtbank (inclusief advocaatkosten). U kunt zich echter afmelden voor deze bepaling, wat betekent dat u het recht of de mogelijkheid zou hebben om vorderingen in te dienen bij een rechtbank, voor een rechter of jury, en/of om deel te nemen aan of zich te laten vertegenwoordigen in een zaak die door anderen bij de rechtbank is ingediend (inclusief, maar niet beperkt tot, class actions).

U EN SIMPLYMEET.ME KOMEN AKKOORD DAT, BEHALVE ZOALS HIERONDER BESCHREVEN, ALLE GESCHILLEN, ZOALS HIERBOVEN GEDEFINIEERD, EVENTUEEL BESTAAN OF GEBASEERD OP HANDELINGEN OF NALATEN IN HET VERLEDEN OF IN DE TOEKOMST, UITSLUITEND UITSLUITEND DOOR TRAP EN BINDING WORDEN OPGELOST DAN VOOR DE RECHTBANK OVEREENKOMSTIG DEZE BEPALING.

14. Contactgegevens

Als u vragen heeft over deze voorwaarden of om welke reden dan ook contact met ons wilt opnemen, kunt u ons bereiken op support@simplybook.me