Privacy-beleid
van de SimplyMeet.me Software Solution

Overview of our Privacy Policy

Dit document illustreert de privacypraktijken van SimplyBook.me Ltd (“We”, “Us” of anderszins) bij het aanbieden van de SimplyMeet (“Gebruiker”) .me-softwareoplossing. Lees dit document aandachtig door om te begrijpen hoe we dit bereiken. We leggen uit hoe we uw persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken, soms delen en wat u eraan kunt doen, altijd met als doel u onze optimale dienstverlening te bieden.

Wanneer u zich aanmeldt en een SimplyMeet.me-account onderhoudt, accepteert u de onderstaande bepalingen en accepteert u onze Websitevoorwaarden, SimplyMeet.me Algemene voorwaarden en Gegevensverwerking Overeenkomst (gezamenlijk de "Juridische documenten") voor de SimplyMeet.me-softwareoplossing.

ALS U DE ONDERSTAANDE BEPALINGEN NIET ACCEPTEERT, MAAK GEEN GEBRUIK VAN ONZE DIENSTEN.

I. Introductie

We respecteren de principes van de AVG: rechtmatigheid, eerlijkheid en transparantie, doelbinding, gegevensminimalisatie, nauwkeurigheid, opslagbeperking, integriteit en vertrouwelijkheid (beveiliging) en aansprakelijkheid; bij al onze bedrijfsactiviteiten waarbij persoonsgegevens worden verwerkt.

Dit document legt uit hoe we voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 (de “GDPR”) en andere nationale en internationale toepasselijke wet- en regelgeving in al onze bedrijfsvoering. Voor onze naleving hebben wij passende maatregelen genomen en houden wij een administratie bij waaruit blijkt dat wij voldoen aan de AVG en verantwoordelijkheid dragen voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Houd er rekening mee dat, tenzij hieronder anders gedefinieerd, alle definities in de Juridische Documenten (zie hierboven) van toepassing zijn in dit document.

II. Onze informatie

Wij zijn SimplyBook.me Ltd, de juridische en uiteindelijke eigenaar van de SimplyMeet.me Software-oplossing, een platform dat het online plannen van vergaderingen (de "Software") mogelijk maakt. Voor dit document en alle privacy- en persoonlijke gegevensbeschermingsdoeleinden zijn onze informatie en contactgegevens als volgt:

De nationale gegevensbeschermingsautoriteit die relevant is voor onze activiteiten is de Cyprus Commissioner for Personal Data Protection (bekijk hun website hier).

III. Uw persoonlijke gegevens die we bewaren:

Wanneer u onze website bezoekt en u aanmeldt voor een SimplyMeet.me-account, stemt u in met het verzamelen en verwerken van onderstaande persoonlijke gegevens:

Gebruiksgegevens: informatie die betrekking heeft op de websitedomeinen van SimplyMeet.me Software Solution

bedrijfsinformatie, IP-adres, geografische locatie, browsertype en -versie, besturingssysteem, doorverwezen bron, duur van het bezoek en paginaweergaven en website-navigatiepaden, evenals informatie over de timing, frequentie en patroon van uw systeemgebruik.

de bron van deze informatie is het analytische volgsysteem dat we gebruiken Google Analytics

we hebben deze informatie nodig voor de doeleinden om te begrijpen welke subwebsites het beste bij uw behoeften passen, om onze diensten te verbeteren en u gebruikssuggesties te bieden die mogelijk aan uw behoeften voldoen

de rechtsgrond voor het verwerken van dit soort persoonsgegevens is gerechtvaardigd belang: monitor en verbeter onze website en systeem en onze dienstverlening aan u


Account-gegevens: de persoonlijke gegevens (informatie) die u ons geeft wanneer u zich aanmeldt voor een SimplyMeet.me-account en die u mogelijk later wijzigt, het instellen van uw voorkeuren en/of het wijzigen hiervan. Let erop dat wij zicht moeten houden op uw voorkeuren wanneer u specifieke instellingen selecteert.

naam, e-mailadres voor contact, profielfoto, bio, andere details van uw profielinformatie die wordt weergegeven in uw SimplyMeet.me-account.

jij bent de bron van deze informatie

de doeleinden van het verwerken van deze informatie is om onze website te beheren, de SimplyMeet.me-softwareoplossing aan u te leveren, de veiligheid van onze activiteiten te waarborgen, onze databases te onderhouden en met u te communiceren wanneer dat nodig is

de wettelijke basis voor de verwerking van dit soort persoonsgegevens is legitieme belangen en contractuele verplichtingen: u voorzien van onze SimplyMeet.me-softwareoplossing


Vraaggegevens: de persoonlijke gegevens in elke vraag die u ons indient via een e-mail of de live ondersteuning.

naam, e-mailadres voor contact, andere details die u in de communicatiemiddelen opneemt

jij bent de bron van deze informatie

het doel van het verwerken van deze informatie is om uw vraag te controleren en erop te reageren, waarbij over het algemeen ons systeem wordt verbeterd wanneer dat nodig is

de rechtsgrondslag voor de verwerking van dit soort persoonsgegevens is ons gerechtvaardigde belang: een goede werking van de SimplyMeet.me-softwareoplossing mogelijk maken.


Financiële gegevens: informatie met betrekking tot uw transacties voor uw SimplyMeet.me-account.

zoals uw naam, achternaam, contactgegevens en transactiegegevens die persoonlijke gegevens kunnen bevatten

u bent de bron van deze informatie (als betrokkene en verwerkingsverantwoordelijke)

de doeleinden van het verwerken van deze informatie is om onze SimplyMeet.me-softwareoplossing efficiënt te leveren en een correcte administratie van transacties bij te houden

de wettelijke basis voor de verwerking van dit soort persoonsgegevens is naleving van onze wettelijke verplichtingen: correcte boekhoudpraktijken uitvoeren.

IV. Opslag van uw persoonlijke gegevens:

  • Waar bewaren jullie mijn persoonsgegevens?:

    Uw persoonlijke gegevens worden opgeslagen op Google Cloud-servers in Duitsland (EU). Bekijk hoe we altijd prioriteit geven aan het belang van informatiebeveiliging, hier.

  • Hoe lang bewaren jullie mijn persoonsgegevens?:

    We bewaren uw gegevens zo lang als nodig is om u de SimplyMeet.me-softwareoplossing te bieden en ervoor te zorgen dat u uw SimplyMeet.me-account kunt gebruiken.


U kunt uw persoonlijke gegevens te allen tijde bewerken en verzoeken om verwijdering door het gebruik van het systeem te annuleren. Wij bewaren back-ups in onze systemen slechts 30 dagen - daarna worden uw persoonlijke gegevens en alle boekingsgegevens van uw klanten volledig uit uw administratie verwijderd.

p.s. we kunnen uw persoonlijke gegevens bewaren wanneer dergelijke bewaring noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan we zijn onderworpen, zoals boekhoudwetten, of om uw vitale belangen of de vitale belangen van een andere natuurlijke persoon te beschermen .

persoonsgegevens die voor transactiedoeleinden worden verwerkt, worden 7 jaar in onze administratie bewaard voor financiële rapportage en btw-doeleinden.

V. Onze passende technische en organisatorische maatregelen:

We vertrouwen op de concepten "privacy by design" en "privacy by default" en volgen de gegevensbeschermingsprincipes effectief en beschermen individuele rechten. Waar nodig voert ons team een Data Protection Impact Assessment (“DPIA”) uit om de gegevensverwerkingsrisico's van een project te identificeren en te minimaliseren.

Lees meer over onze veiligheidsmaatregelen hier.

VI. Uw persoonlijke gegevens delen:

We delen uw persoonlijke gegevens om de SimplyMeet.me-softwareoplossing te leveren en om ervoor te zorgen dat u uw SimplyMeet.me-account kunt gebruiken met de onderstaande sup-verwerkers. Het delen is beperkt tot de mate die nodig is voor de genoemde specifieke doeleinden en alleen voor de vereiste periode.

Lijst van onze subverwerkers

Linode Email server UK DPA with SCC
Google Cloud Hosting service provider Germany (EU) DPA
Google captcha Bot defence Google global DPA with SCC
LaDesk Chat service provider Slovakia (EU) DPA
Google Analytics Statistics and Analytics USA DPA with SCC
Cloudflare Domain and DDOS management USA DPA with SCC

Ten miste één keer per jaar maakt onze DPO in samenwerking met ons juridische en ons beveiligings-team een lijst op van de leveranciers waarmee wij persoonlijke gegevens delen.

Ons team zorgt ervoor dat verwerkingsactiviteiten door SimplyBook.me Ltd met subverwerkers die:

in de EU en de EEA vallen onder de bepalingen van de AVG en de desbetreffende Data Processing Agreements;

buiten de EEA worden beschermd door de daarvoor bedoelde juridische instrumenten zoals “adequate uitspraken” binnen de jurisdictie in kwestie, “ het gebruik van Standard Contractual Clauses” (“SCC”) etc.

Aanvullende verduidelijking:

Uw verkooptransactie-informatie wordt verwerkt via ons interne, zelf gehoste Notando Accounting System.

Wanneer u de SPBay.me-oplossing in uw account activeert, gaat u ermee akkoord en begrijpt u dat we verzamelen en opslaan: alle verwerkingsgegevens, tijd, naam van uw klant, bedrag, item wordt gekocht, al dan niet terugkerend, IP-adres, betalingsverwerker. Merk op dat we geen volledige creditcardgegevens opslaan. Deze informatie wordt gebruikt om de SBPay.me-betalingsoplossing nuttiger voor u te maken en wordt niet door SimplyBook.me ltd gebruikt om deze klantinformatie voor eigen doeleinden te verwerken, noch om aan anderen te geven en te verkopen.

Gegevens worden opgeslagen: Duitsland (EU) in Google Cloud.

Gegevens worden niet gedeeld met: derde partij.

Naar aanleiding van de recente ontwikkelingen in de wet en vooral het arrest van het Europese Hof van Justitie in de Schrems II zaak (donderdag 16 juli 2020) vertrouwen we niet verder op de Privacy Shield-kader en principes voor de overdracht van persoonlijke gegevens met onze belangrijkste dienstverleners in de VS.

Voor onze bedrijfsvoering waarbij persoonsgegevens vanuit de EU en/of EER naar het Verenigd Koninkrijk worden doorgegeven, baseren wij ons op het besluit van de Europese Commissie van 28 juni 2021 (zie meer info hier[ X257X]).

VII. Ons Cookiebeleid:

When you first visit simplymeet.me for the first time, you will need to consent for the collection of cookies and get a link to this section of our Privacy Policy. It is wise to clarify that:

u kunt de cookie-instellingen altijd vanuit uw browser wijzigen en cookies volledig verwijderen

wanneer u cookies verwijdert/uitschakelt, kan het moeilijk zijn om onze website efficiënt te gebruiken

hoewel cookies doorgaans geen informatie bevatten die een gebruiker persoonlijk identificeert, kan persoonlijke informatie die we over u opslaan, worden gekoppeld aan de informatie die is opgeslagen in en verkregen uit cookies.

Welke types cookies gebruiken we, voor welke doeleinden en welke derde partijen zijn hierbij betrokken?

Strictly Necessary cookies - which are essential for the purposes of enabling to use simplymeet.me website and the SimplyMeet.me Software Solution as well as to:

u helpen wanneer u onze website bezoekt en wanneer u door onze website navigeert

uw inlogstatus bepalen, bijvoorbeeld als u bent ingelogd op onze website

uw accountgegevens weergeven en bewerken

uw voorkeuren met betrekking tot het gebruik van cookies in het algemeen op te slaan.

Advertising & Analytics cookies - pixels met behulp waarvan doelgerichte reclameadvertenties kunnen worden gemaakt, emails kunnen worden getrackt voor marketingdoeleinden, en het succes en de efficiëntie van advertentiecampagnes kunnen worden gemeten.

De doelen van die cookies omvatten: het begrijpen, verbeteren en onderzoeken van producten en diensten die wij aanbieden en die voor u interessant kunnen zijn wanneer u uw apparaat gebruikt.

Trouwens, je kunt ons Cookiebeleid voor onze Website hier raadplegen.

VIII. Direct Marketing Communications:

Elke directe marketingcommunicatie voor marketing- en promotiedoeleinden kan worden uitgevoerd als u hier duidelijk toestemming voor hebt gegeven toen u zich aanmeldde voor uw SimplyMeet.me-account. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door op de beschikbare afmeldingsoptie te klikken.

Voor de gebruikerscommunicatie met betrekking tot systeemgebruik gebruiken we een door onszelf gehoste versie van marketingautomatiseringstools om externe toegang tot de gegevens van onze gebruikers te voorkomen. Daarom volgen we de acties van gebruikers binnen ons systeem en sturen we passende e-mail- en systeemberichten om te helpen bij het gebruik, waarbij gebruikers ons toestemming hebben gegeven om met hen te communiceren, door het vakje voor marketingcommunicatie aan te vinken tijdens het aanmelden. In alle gevallen zullen uw persoonlijke gegevens worden verwerkt op basis van onze instructies als gegevensbeheerder van uw gegevens en in overeenstemming met de bepalingen van dit beleid. We gebruiken geen marketingautomatiseringsplatforms en voeren geen geautomatiseerde besluitvormingsverwerking uit van uw persoonlijke gegevens.

IX. Uw rechten als betrokkene:

Volgens de AVG bent u een "betrokkene" en hebt u de onderstaande rechten die u op elk moment vrij kunt uitoefenen via uw SimplyMeet.me-account of door contact op te nemen met onze dpo@simplybook.me

het recht op toegang;

het recht op rectificatie;

het recht op verwijdering;

het recht op de beperking van verwerking;

Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking;

het recht op data-portabiliteit;

the right to complain to a supervisory authority;

Het recht op herroepen van toestemming.

X. Dat is alles Mensen

Om ervoor te zorgen dat we voldoen aan de AVG en misschien onze bedrijfsvoering wijzigen voor een betere levering, kunnen we dit document op elk moment wijzigen. We brengen je op de hoogte wanneer de wijzigingen cruciaal zijn, maar houd in ieder geval onze website in de gaten voor eventuele updates.

Laatste update: 01/11/2022

Ingangsdatum: 01/11/2022

Version: 2.1.